Home

 

Actueel Nieuws

Bestelauto te vies voor privégebruik

Ondanks het feit dat in de bestuurderscabine van een bestelauto meer dan één stoel aanwezig is en in die cabine geen voorzieningen zijn aangebracht die zijn gericht op het vervoer van goederen, kan onder omstandigheden sprake zijn van een bestelauto die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen.

Denk mee over belastingverdragen

Nederland gaat in de tweede helft van 2010 gesprekken over belastingverdragen aan met Australië, België, Costa Rica, Duitsland, Indonesië, Kenia, Nieuw-Zeeland en Panama. Ondernemers en burgers die beschikken over fiscale informatie die van belang kan zijn voor de onderhandelingen kunnen contact opnemen met het Ministerie van Financiën.

Minder lasten en heldere regels bij aanbesteding

Kleinere ondernemers krijgen straks een goede en eerlijke kans op overheidsopdrachten, doordat het kabinet redelijke eisen voor aanbesteding opstelt. Ook worden de lasten voor bedrijven verminderd. Dit staat in het wetsvoorstel aanbesteden van minister Van der Hoeven (EZ), waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De overheid koopt jaarlijks voor ongeveer € 57 miljard in. Van dit bedrag wordt € 18 miljard Europees aanbesteed.

Verruiming tijdelijke contracten voor jongeren verduidelijkt

Voor werkgevers is het sinds 9 juli 2010 mogelijk om vaker en langer opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan met werknemers jonger dan 27 jaar.

Werkgevers beboet voor ontslag in deeltijd-WW

Uitkeringsinstantie UWV heeft aan 149 bedrijven een boete opgelegd omdat zij werknemers in of net na de deeltijd-WW hebben ontslagen. Het gaat om circa 1% van alle werknemers die tot en met april 2010 uit de deeltijd-WW stroomden. In totaal is bijna 1 miljoen euro aan boetes opgelegd.

Factureer digitaal

Het aantal overheidsorganisaties dat heeft aangegeven dat ze klaar zijn om e-facturen te ontvangen groeit gestaag. Ook het aantal leveranciers dat nu e-facturen kan versturen groeit. Hieronder is een lijst opgenomen van deze overheidsorganisaties. Regelmatig zal deze site door het ministerie van EZ worden geactualiseerd.