Actueel Nieuws

Sofinummer niet nodig

Grootouders die een rekening willen openen voor hun in het buitenland wonende kleinkinderen, kunnen zonder voorwaarden bij een Nederlandse bank een rekening openen. Niet-ingezetenen zijn niet verplicht over een sofinummer te beschikken en dat hoeven zij ook niet aan te vragen voor het openen van een bankrekening.

Bestelauto te vies voor privégebruik

Ondanks het feit dat in de bestuurderscabine van een bestelauto meer dan één stoel aanwezig is en in die cabine geen voorzieningen zijn aangebracht die zijn gericht op het vervoer van goederen, kan onder omstandigheden sprake zijn van een bestelauto die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen.

Denk mee over belastingverdragen

Nederland gaat in de tweede helft van 2010 gesprekken over belastingverdragen aan met Australië, België, Costa Rica, Duitsland, Indonesië, Kenia, Nieuw-Zeeland en Panama. Ondernemers en burgers die beschikken over fiscale informatie die van belang kan zijn voor de onderhandelingen kunnen contact opnemen met het Ministerie van Financiën.

Ferrari vormt geen uitdeling

Daar onafhankelijke partijen zakelijk handelen en de taxatiewaarde van de Ferrari slechts beperkt afwijkt van de betaalde prijs, is er geen aanleiding om te veronderstellend dat de betaalde prijs niet de waarde in het economische verkeer weerspiegeld. Er is geen sprake van verkapte winstuitdeling.

Verruiming tijdelijke contracten voor jongeren verduidelijkt

Voor werkgevers is het sinds 9 juli 2010 mogelijk om vaker en langer opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan met werknemers jonger dan 27 jaar.

Werkgevers beboet voor ontslag in deeltijd-WW

Uitkeringsinstantie UWV heeft aan 149 bedrijven een boete opgelegd omdat zij werknemers in of net na de deeltijd-WW hebben ontslagen. Het gaat om circa 1% van alle werknemers die tot en met april 2010 uit de deeltijd-WW stroomden. In totaal is bijna 1 miljoen euro aan boetes opgelegd.