Bomen rooien wijst op overgang bosgrond naar landbouwgrond